НОВИНИ

Ден на Земята в СУ "Христо Ботев" гр. Кочериново
22/04/2019 |
Ден на Земята в СУ "Христо Ботев" гр. Кочериново

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция на горите, отбеляза Международния ден на Земята в СУ „Христо Ботев “ в гр. Кочериново. Вниманието на учениците от пети и седми клас бе насочено към темповете на изчезване на видове диви животни и растения. Също така бяха запознати и с някои от защитените растителни и животински видове на природния парк.
Седмица на гората - Почистване и залесяване на двора на ОУ "Аверкий Попстоянов" в гр. Рила
05/04/2019 |
Седмица на гората - Почистване и залесяване на двора на ОУ "Аверкий Попстоянов" в гр. Рила

С почистване, озеленяване и залесяване служителите на ТП "ДГС Рилски манастир" и ДПП "Рилски манастир" отбелязаха Седмицата на гората. Днес, те почистиха двора и игрището на основното училище в гр. Рила от храсти и отпадъци. Подготвиха стадиона за озеленяване, възстановиха и боядисаха футболните врати на игрището. Благодарение на горското стопанство ще бъдат осигурени и фиданки за озеленяване на почистените  площи в двора на училището.


Седмица на гората в детската градина
04/04/2019 |
Седмица на гората в детската градина

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция на горите, отбеляза Седмица  на гората в ДГ „Ален мак “ в гр. Кочериново. Децата  от подготвителната група научиха за полезните функции на гората и правилата за поведение сред природата. Под формата на игра, децата се научиха съащо така да разпознават и следите на дивите животни.
Залесяване за Седмица на гората
04/04/2019 |
Залесяване за Седмица на гората

Днес, служители на Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" засадиха фиданки в двора на Посетителския център на парка в местността "Пчелина". Фиданките са от вида Цар-борисова ела, който е реликтен вид и балкански ендемит. Естсествените му местообитания се намират в района на Кирилова поляна.  Залесяването е част от Програмата за Седмица на гората.


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/