НОВИНИ

Учениците от ОУ "Аверкий Попстоянов" на гости на Природен парк "Рилски манастир"
31/10/2018 |
Учениците от ОУ "Аверкий Попстоянов" на гости на Природен парк "Рилски манастир"

Днес, учениците от ОУ "Аверкий Попстоянов" гр. Рила, посетиха посетителския център на Природен парк "Рилски манастир". Всички ученици от 1 до 7 клас взеха участие в подготвените от експертите на парка образователни игри, по време на които те научиха много за територията на природния парк, любопитни факти за растенията и животните, които могат да се видят в парка, както и как да опазват природата. В края на мероприятието всички деца получиха подаръци - гипсови фигурки на животни,...
29/10/2018 |
Туристически водачи за защитените територии на България

От 22 до 26 октомври в Посетителския център на Природен парк „Рилски манастир“ над гр. Рила се проведе първото пет-дневно обучение за туристически водачи от български защитени територии в рамките на проект, финансиран от Германската федерална фондация за околна среда (DBU). Обучението беше организирано от българския партньор по проекта – неправителствената организация Пирински туристически форум, а немските партньори от консултантските компании Terolog и BTE осигуриха основните...


18/10/2018 |
Студенти от ЛТУ посетиха Пироден парк "Рилски манастир"

На 18.10.2018 г. студентите от трети курс специалност "Екология и опазване на околната среда" към Лесотехническия университет проведоха своята учебна практика по дисциплините "Екологичен мониторинг" и "Защитени природни територии" в посетителския и образователен център на Пироден парк "Рилски манастир". Специалистите на парка  запознаха студентите с принципите и подходите при поддържане и управление на защитената територия, както и с постиженията на Дирекцията в областта...
Нов проект
15/10/2018 |
Нов проект

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите  подписа договор с Министерство на околната среда и водите за изпълнение на проект: Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“               Проектът  се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." съфинансирана...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/