НОВИНИ

Международен ден на горите
05/03/2019 |
Международен ден на горите

Общото събрание на Организацията на Обединените нации обяви 21 март за Международен ден на горите през 2012 г. На този ден в цял свят се провеждат редица събития, които представят социалните, екологичните и икономическите функции на горите, които са основен фактор за повишаване качеството на живот чрез осигуряване на чист въздух и питейна вода, опазване на биоразнообразието, подобряване на околната среда и смекчаване на климатичните промени и др. Честванията тази година...
Обучени водачи от български паркове вече с немски сертификати
15/02/2019 |
Обучени водачи от български паркове вече с немски сертификати

Експерти от Природните паркове „Рилски манастир“, „Беласица“, „Витоша“ и „Врачански балкан“, както и от Национален парк „Централен балкан“ преминаха второ обучение за природни туристически водачи в Посетителския център на Природен парк „Рилски манастир“ над гр. Рила. Пет-дневното обучение, провело се от 11 до 15 февруари, беше в рамките на проект „Водачи в защитените територии на България“, финансиран от Германската федерална фондация за околна среда (DBU). Партньори по проекта...


Весели празници!
20/12/2018 |
Весели празници!

С наближаването на Коледните и Новогодишни празници, екипът на Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" пожелава здраве, щастие и успех през Новата 2019 година!
Начална пресконференция по проект
07/12/2018 |
Начална пресконференция по проект

Днес, 07.12.2018 г. в залата на информационно –посетителски и обучителен център на природен парк „Рилски манастир“ се проведе  начална пресконференция по запознаване с проект „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир ", одобрен за финансиране по приоритетна ос BG16M1OP002-3, процедура „Подобряване на...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/