НОВИНИ

Семинар за заинтересовани лица
18/06/2019 |
Семинар за заинтересовани лица

На 15 юни в сградата на Посетителския център към Природен парк "Рилски манастир" се проведе Семинар - работна среща за заинтересованите лица в рамките  на проект INOViMENTOR, финансиран по програмата Interreg Balkan-Mediteranean. В проектът са планирани дейности за нововъведения в малкия и среден туристически бизнес и други, свързани с туризма дейности, като културни индустрии (фестивали, сувенири, дизайн, фолклор, традиции, гастрономия), занаяти, строителство и др. Акцент...
Немски собственици на гори посетиха природния парк
26/05/2019 |
Немски собственици на гори посетиха природния парк

Днес, в информационния център на Природен парк "Рилски манастир" се проведе среща на експерти на парка със собственички на гори от Германия. Представено бебиологичното разнообразие на защитената територия и бяха дискутирани  ползванията на територията на парка. гостите посетиха Рилски манастир и дендрологичната пътека на парка.


Посещение на ПП "Рилски манастир"
15/05/2019 |
Посещение на ПП "Рилски манастир"

Австрийски лесовъди заедно с техни колеги от Института за гората посетиха Информационния център на природен парк "Рилски манастир", където бяха запознати от експерти на парка с растителното богатство на защитената територия. гостите посетиха местностите Обедище и Кирилова поляна, където имаха възможност да видят букови и иглолистни гори.
На гости на Природен парк "Рилски манастир"
14/05/2019 |
На гости на Природен парк "Рилски манастир"

На 11 май 2019 г. учениците от клуб "Природа и наука"  към СУ "Паисий Хилендарски" с ръководител г-жа Надя Каралийска, посетиха информационния център на Природен парк "Рилски манастир". Младежите от 9 и 10 клас, се запознаха с дейността на природния парк, забележителното му биологично разнообразие и природни дадености. Дискутирани бяха актуални теми за замърсяването на околната среда, начините за опазване на природата и какво всеки един от нас, сам може да направи за бъдещето...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/