Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НОВИНИ

Забрана за палене на огън на територията на ДПП”Рилски манастир”
08/06/2022 |
Забрана за палене на огън на територията на ДПП”Рилски манастир”

Във връзка с обявения пожароопасен сезон, за  периода  от 06.06.2022г. до 30.11.2022г. на територията на ДПП ”Рилски манастир”  е забранено паленето на огън.  Горските инспектори монтираха  забранителни информациони табели на най -посещаваните местности – „Илийна река”, „Обедище”, „Студената чешма” и на „Кирилова поляна“.          Призоваваме  всички посетители да  спазват забранителните режими в Природния парк.
Продължават възстановителните дейности на парковата инфраструктура на територията на ПП „Рилски манастир”
06/06/2022 |
Продължават възстановителните дейности на парковата инфраструктура на територията на ПП „Рилски манастир”

Горските инспектори започнаха да импрегнират оградата на „Пътеката за хора с увреждане” в м.”Кирилова поляна”. Продължава  подмяната и ремонта  на изгнили елементи от кътовете за отдих.     Започна поетапно почистването от треви и храсти около  информационните табла в м.”Елешница”. Призоваваме посетителите на ПП „Рилски манастир” да  опазват туристическата инфраструктура, да спазват противопожарните правила и да събират отпадъците след себе си.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
06/06/2022 |
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с високите температури на територията на страната и повишаване на риска от възникване на пожари, от 6 юни до  30 ноември 2022 г. се забранява паленето на огън на територията на Природен парк "Рилски манастир". С пълния текст на Заповедта на Директора на Дирекция на Природен парк "Рилски манастир", може да се запознаете тук. 
Започна подготовката на инфраструктурата за летния туристически сезон
01/06/2022 |
Започна подготовката на инфраструктурата за летния туристически сезон

На прага на туристическия сезон, служителите на Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" работят усилено за поддържането и възстановяването на туристическата инфраструктура на парка. Горските инспектори изградиха и боядисаха предпазната ограда около Посетителскя пункт в местността ”Кирилова поляна”, освен това почистиха от отпадъци, оставени от недобросъвестни туристи в района на Кирилова поляна и около чешмата на Илийна река.