НОВИНИ

Ден втори - презентация за дървесните видове на Природен парк "Рилски манастир"
23/06/2020 |
Ден втори - презентация за дървесните видове на Природен парк "Рилски манастир"

Във връзка с 20 години от създаването на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна Агенция по горите, днес ви представяме презентация за част от дървесните видове, които се срещат на територията на парка. Презентацията можете да разгледате тук.
С поредица от презентации Природен парк „Рилски манастир“ ще отбележи своята 20 годишнина
22/06/2020 |
С поредица от презентации Природен парк „Рилски манастир“ ще отбележи своята 20 годишнина

През месец юни се навършват 20 години от създаването на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна Агенция по горите. В тази връзка през настоящата седмица Дирекцията на парка всеки ден на своята интернет страница www.parkrilski-manastir.eu  ще представя по една презентация, запознаваща с уникалните природни дадености, опазвани на територията й.  Днешната презентация можете да разгледате тук. Природен парк „Рилски манастир“ е обявен на 26.06.2000 г., въпреки, че...


Продължават дийностите по проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 на територията на Природен парк „Рилски манастир“
10/06/2020 |
Продължават дийностите по проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 на територията на Природен парк „Рилски манастир“

Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите започва през следващите дни първо подхранване на грабливи птици на територията на парка. Мероприятието е част от дейностите по проект „Изграждане на площадка за подхранване на грабливи птици Черен лешояд (Aegypius monachus), Скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca)“ по Оперативна програма Околна среда. Подготовката за събитието тече от началото на м. май тази година, като...
Световен ден на околната среда
05/06/2020 |
Световен ден на околната среда

Днес отбелязваме Световния ден на околната среда. Всяка година се избира актуална тема, която да фокусира вниманието на хората върху определен екологичен проблем и тази година темата е Биоразнообразието . Посланието, което този ден носи е, че всички хора на планетото трябва да обединим сили и да преосмислим връзката си с природата, така че да я опазим. Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите...