Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Деца ще учат за природата и ще опазват околната среда


Деца ще учат за природата и ще опазват околната среда
30/09/2015 |
Деца ще учат за природата и ще опазват околната среда

Днес се състоя официалното откриване на "Работилница за природа". Децата от ОДЗ "Тодора Миладинова" бяха подготвили програма специално за случая.

Проект „Работилница за природа“ е разработен от Народно читалище „Христо Ботев 1898”, гр. Рила с помощта на специалисти от Природен парк "Рилски манастир" и е  един от седемте екологични проекта, които получиха финансиране от Мтел еко грант през 2015 година. Той е част от програмата за социална отговорност на компанията „Природа с бъдеще“.

Целта на проекта е да бъде създадена и оборудвана „Работилница за природа“ в гр. Рила, в която децата да могат в извън училищна среда, под формата на извънкласни занимания, да  се запознаят с богатото природно наследство на България и региона, да  провеждат практически занимания, свързани с усвояване на добри практики  за опазване на околната среда,   провеждане на наблюдения и опити, които да им показват последствията от човешката намеса в природата и не на последно място с помощта на игрови и творчески методи да затвърждават своите  познания.