НОВИНИ / Есенно плодородие

29/10/2019 |
Есенно плодородие

Днес, експерт на Природен парк "Рилски манастир" посети децата от първа подготвителна група в детската градина в гр. Рила. Любознателните приятели на природата научиха интересни факти за широколистните и иглолистните дървета, както и за техните плодове. Чрез забавна игра, разбраха как се запасяват животните с храна за зимата, а в края на мероприятието направиха красива картина от есенни листа.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/