Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Важна информация за събирането на билки през тази година


Важна информация за събирането на билки през тази година
29/04/2020 |
Важна информация за събирането на билки през тази година

Със Заповед № РД-203 от 02.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите са определени  допустимите за събиране количества билки от естествените находища извън територията на националните паркове през 2020 г. В Заповедта са определени допустимите за събиране количества  лечебни растения от естествени находища – лечебна иглика, червен божур, лазаркиня, лудо биле, лютива тлъстига, кисел трън, лечебен ранилист, шапиче, решетка безстъблена, бял пелин и зърнастец елшовиден.

За територията на област  Кюстендил, където е разположен  Природен парк „Рилски манастир“  са разпределени  за събиране: 30 кг. плод от кисел трън, 20 кг. стрък лазаркиня, 100 кг. стрък лечебен ранилист, 20 кг. корен лечебен ранилист, 20 кг. корен безстъблена решетка.

През 2020 г. се забранява събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна, сред тях забранени за събиране на територията на природен парк Рилски манастир са: лечебна дилянка, изтравниче, исландски лишей, копитник, мечо грозде, панчичиева пищялка, риган, салеп.

Със Заповедта, обнародвана в Държавен вестник, можете да се запознаете тук.