Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Екологичните проблеми и децата


Екологичните проблеми и децата
28/11/2017 |
Екологичните проблеми и децата

Днес, експертите на природен парк "Рилски манастир"  посетиха СОУ "Христо Ботев", където запознаха учениците от 7 клас с eкологичните проблеми, с които се сблъсква човечеството в наши дни. На учениците бе представена презентация, от която те се запознаха с най-наболелите екологични проблеми на човечеството като: замърсяването на въздуха, на водата, глобалното затопляне и др.

В дискусията след презентацията бяха набелязани и мерките, които всеки един от нас, трябва да предприеме, за да намалим вредното въздействие от човешката дейност върху екологичното равновесие на планетата.