НОВИНИ / Първи етап на национално състезание "Уроците на гората"

28/02/2020 |
Първи етап на национално състезание "Уроците на гората"

Днес, в ОУ "Аверкий Попстоянов" в гр. Рила се проведе първият етап от националното състезание "Уроците на гората". В него взеха участие 12 ученци от 5 клас, които попълниха предварително подготвен тест с 43 въпроса. Следващият етап от националното състезание ще бъде регионален кръг , на който ще отидат класиралите се ученици от първия етап. Финалът на състезанието ще се проведе през месец април, по време на Седмицата на гората.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/