Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Природен парк "Рилски манастир" отбелязва Световния ден на туризма


Природен парк "Рилски манастир" отбелязва Световния ден на туризма
27/09/2019 |
Природен парк "Рилски манастир" отбелязва Световния ден на туризма

На днешния ден, 27 септември Световната организация по туризъм отбелязва Световния ден на туризма от 1980 година насам. Целта на този ден е  да се насърчава усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения живот.

В тази връзка Дирекцията на парка проведе работни срещи с всички хотелиери, предлагащи туристически услуги на територията на парка и в прилежащите територии. Дискутирани бяха проблеми и трудности, срещани при работата за развитие на туризма в региона, както и възможности за разнообразяване на туристическото предлагане и услуги от страна на Природния парк чрез предлагане на водачи и специализирани туристически маршрутии. Набелязани бяха и опорни точки за бъдещи съвместни дейности.