Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / ДПП "Рилски манастир" отбеляза Световния ден на туризма


ДПП "Рилски манастир" отбеляза Световния ден на туризма
27/09/2017 |
ДПП "Рилски манастир" отбеляза Световния ден на туризма

ДПП "Рилски манастир" отбеляза Световния ден на туризма с  провеждане на работна среща със собственици и наематели на хотели и заведения за хранене, намиращи се  на територията на парка. Обсъдени бяха въпроси, касаещи предстоящи промени в Закона за туризма, маркировката на туристическите пътеки, възможностите за развитие на устойчив туризъм на територията на парка и др.

Световният ден на туризма се чества на 27 септември от 1980 г. Тогава Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН приема своя устав и така се утвърждава като фактор за развитието на туристическата индустрия отвъд националните граници.

Тази година празникът ще премине под мотото „Устойчив туризъм – начин за развитие" и ще се чества от всички страни членки на СОТ.

2017-а година беше обявена за „Международна година на устойчивия туризъм за развитие" по решение на Генералната асамблея на ООН.