Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Обновени информационни табла


Обновени информационни табла
27/07/2022 |
Обновени информационни табла

Дендрологичният маршрут в Природен парк "Рилски манастир" ви очаква с обновени входни информационни табели.
Горските инспектори към парковата дирекция поставиха нови образци от характерните дървесни видове, които се срещат по този специализиран маршрут.
Пътеката започва непосредствено над Бачкова чешма, преминава през гроба на Свети Иван Рилски и се спуска на пътя за Рилския манастир. По нея можете да откриете изключително разнообразие от около 33 дървесни и храстови вида, на някои от които сме поставили малки табелки с информация.