Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Провеждане на мониторингови дейности в Природен парк "Рилски манатир"


Провеждане на мониторингови дейности в Природен парк "Рилски манатир"
27/04/2020 |
Провеждане на мониторингови дейности в Природен парк "Рилски манатир"

През изминалата седмица  специалистите от ДПП ”Рилски манастир” извършиха  наблюдение на животински видове по поречието на Илийна река. Открити са следи, по които е установена е жизнена дейност на един от  наблюдаваните видове-кафява мечка. Също така е извършен и мониторинг на растителния вид снежно кокиче, като в последствие е описана числеността на вида в откритото находище, както и неговите координати.

Мониторинговата дейност на парка се извършва ежегодно, съгласно утвърден план за мониторинг.

В същия период служителите на парка успешно ремонтираха и възстановиха, кътове за отдих в района на Кирилова поляна и Студената чешма.