Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Забранява се събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища


Забранява се събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища
27/03/2018 |
Забранява се събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища

Със заповед на Министерството на околната среда и водите, на основание чл.10, ал.1,2 и 3 от Закона за лечебните растения ежегодно се забранява събирането на   лечебни растения от естествените им находища в природата. Сред забранените за събиране растения на територията на Природен парк „Рилски манастир“ през 2018 година са: волски език, лечебната дилянка (валериана), изтравниче, мечо грозде, панчичиева пищялка, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп и копитник.

Изключение се прави само за количества за лични нужди, но не за всички билки. За тях е определено от кои части на растението и до колко килограма сухо тегло може да се събират, като това може да става само извън териториите на трите национални парка в страната ни. Лечебните растения, които попадат в тази категория и растат в парка са: лечебна иглика, лазаркиня, лудо биле, лютива тлъстига и шапиче.