Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 20 години Природен парк „Рилски манастир“


20 години Природен парк „Рилски манастир“
26/06/2020 |
20 години Природен парк „Рилски манастир“

На днешната дата преди 20 години със Заповед на Министъра на околна среда и водите е създаден Природен парк „Рилски манастир“. За да отбележи своя юбилей,  Дирекцията на парка представя пред обществеността най-новото си печатно издание, което можете да разгледате тук. Книгата е посветена на двадесетата годишнина на парка и представя уникалната красота, изключителното биоразнообразие и богатото културно-историческо наследство на защитената територия. Тя е издадена с любезното съдействие на Югозападното държавно предприятие.

Природен парк “Рилски манастир” е обявен на 26.06.2000 г. Заема площ от 25253,2 ха, и е един от най-големите природни паркове в България . Той изцяло попада на територията на община Рила и обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина. На територията му се намира резерватът „Риломанастирска гора“ с площ 3665 хектара.

В парка са установени 1400 вида висши растения, 38,88% от висшата флора в България, както и около 2600 вида безгръбначни животни и 202 вида гръбначни животни.

В сърцето на парковата територия се намира и включеният в Списъка на ЮНЕСКО за паметниците на културата от световно значение – Рилски манастир, на който природния парк дължи името си.