НОВИНИ / Немски собственици на гори посетиха природния парк

26/05/2019 |
Немски собственици на гори посетиха природния парк

Днес, в информационния център на Природен парк "Рилски манастир" се проведе среща на експерти на парка със собственички на гори от Германия. Представено бебиологичното разнообразие на защитената територия и бяха дискутирани  ползванията на територията на парка. гостите посетиха Рилски манастир и дендрологичната пътека на парка.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/