Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Горски служители от ДГС "Първомай" посетиха ПП "Рилски манастир"


Горски служители от ДГС "Първомай" посетиха ПП "Рилски манастир"
25/11/2016 |
Горски служители от ДГС "Първомай" посетиха ПП "Рилски манастир"

Днес, 29 служители от ДГС "Първомай" посетиха Природен парк "Рилски манастир". В Посетителския център на парка те проведоха еднодневен обучителен семинар на тема "Усвояване на лесофонд 2016 г. и успешно приключване на мероприятията". Програмата включваше и посещение на Дендрологичната пътека на парка, както и презентация за защитените територии - национални и природни паркове, биоразнообразие и езера.