Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Студенти от ЛТУ посетиха Пироден парк "Рилски манастир"


Студенти от ЛТУ посетиха Пироден парк "Рилски манастир"
25/10/2019 |
Студенти от ЛТУ посетиха Пироден парк "Рилски манастир"

Днес, 25.10.2019 г. студентите от четвърти курс специалност "Екология и опазване на околната среда" към Лесотехническия университет проведоха своята учебна практика по дисциплината "Защитени природни територии" в посетителския и образователен център на Природен парк "Рилски манастир". Специалистите на парка  запознаха студентите с принципите и подходите при поддържане и управление на природния парк.

 От научнопопулярния филм за парка студентите имаха възможността да се докоснат и до най-отдалечените кътчета на тази уникална защитена територия, както и да  научат повече за постиженията на Дирекцията в областта на популяризиране и опазване на уникалното биологично разнообразие в района.​  В слънчевият есенен ден бъдещите еколози се убедиха и в ползите от прилагането на горската педагогика, като метод за обучение сред природата под формата на игра и забавление.