Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Доброволческа акция в Природен парк "Рилски манастир"


25/06/2018 |
Доброволческа акция в Природен парк "Рилски манастир"

На 24.06.2018г. (Еньовден) , група от 14  ентусиазирани природо любители, с голям хъс и енергия почистиха, маркираха и обозначиха туристически маршрут на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Началната точка на маршрута е от местността Водохващане на  Илийна река, на 2000 м надморска височина, стига до Синьото езеро  и билото между връх Малък Мраморец  и връх Зъбците  .

Маршрутът е маркиран с бяло жълта бяла маркировка и обозначен с каменни пирамиди и табели.

Маршрутът ще бъде свързан с пътеката до Мраморецкото езеро и ще бъде част от  голям кръгов маршрут,  по който добре подготвени туристи могат на наблюдават и открият растителни и животински видове, характерни за флората и фауната на Природен парк „Рилски манастир“.

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ изразява своята голяма благодарност към всички доброволци, участвали  в почистването и маркирането на маршрута.