Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Първи мониторингови дейности за годината


Първи мониторингови дейности за годината
25/03/2022 |
Първи мониторингови дейности за годината

За разлика от 2021 година, тази година  мониторингът на растителните видове в ПП „Рилски манастир“ започна по-късно.

Поради задържалата се по-дълго снежна покривка, растенията едва сега се „престрашиха“ 

да се подадат  от все още замръзналата земя. 

През изминалата седмица се проведоха първите за 2022 г. наблюдения на кокиче, подбел и чобанка.

Видовете се наблюдават  ежегодно на територията на ПП „Рилски манастир“ и  резултатите от мониторинга показват, че числеността на популациите им е стабилна.