Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / МЗХ , ИАГ и ДПП "Рилски манастир" призовават гражданите да се въздържат от палене на огън сред природата


МЗХ , ИАГ и ДПП "Рилски манастир"  призовават гражданите да се въздържат от палене на огън сред природата
24/06/2016 |
МЗХ , ИАГ и ДПП "Рилски манастир" призовават гражданите да се въздържат от палене на огън сред природата

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)  и Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" призовават всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън сред природата, включително и в земеделски земи, където паленето на огън е абсолютно забранено. Това се налага заради високите температури на територията на страната и свързания с това висок риск от възникване на горски пожари. 

От началото на тази година до момента на територията на страната са регистрирани 90 горски пожара, с обща площ 3 600 дка. 

За 2015 година общият брой на възникналите пожари е 429. Засегнати са 43 128 дка, като от тях само 1667 дка са опожарени от върхов пожар. През миналата година най-много пожари са регистрирани в териториалните обхвати на Регионални дирекции по горите - Ловеч, Кюстендил, София, Берковица и Бургас. По данни на ИАГ 97 % от тях са предизвикани от човешко действие или бездействие. 

Припомняме едни от основните, правила за пожарна безопасност, които  трябва да се спазват: 

• При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на телефон 112.

• По време на пожароопасния сезон, който продължава до месец ноември, се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

• Забранено е още паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в горския фонд и на разстояние до 100 м. от него. 

• Забранено е  хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения.