Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Първи мониторингови дейности за годината


Първи мониторингови дейности за годината
24/02/2021 |
Първи мониторингови дейности за годината

През месец февруари се проведоха първите за 2021 г. наблюдения на флората в ПП „Рилски манастир“.  Мониторингът започна с предвестниците на пролетта – кокичетата. Нетърпеливи „надничат“ от все още студената земя покрита със сняг. Снежното кокиче е защитен вид, включен в Червената книга на РБългария и Закона за биологичното разнообразие.

Видът се наблюдава ежегодно на територията на ПП „Рилски манастир“, а резултатите от мониторинга показват, че числеността на популацията на Снежното кокичето е устойчива и в добро състояние.