Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Млади художници ще рисуват в ПП „Рилски манастир“


Млади художници ще рисуват в ПП „Рилски манастир“
23/10/2020 |
Млади художници ще рисуват в ПП „Рилски манастир“

Природен парк „Рилски манастир“ e домакин на двудневно посещение от страна на талантливите деца от школа по изобразително изкуство „Захари Зограф“, към читалище – паметник „Отец Паисий – 1859”, с преподавател Пенка Боянова. В продължение на два дни младите художници на възраст от 8 до 16 години ще имат възможността да се запознаят с богатото културно историческо богатство на района, както и да се вдъхновят от природните забележителности на природния парк, които ще изобразят в своите рисунки.
Творбите на децата ще участват в провеждащия се за 8-ма година световен конкурс за детска рисунка, който ежегодно привлича млади таланти от над 60 страни по света. Част от нарисуваните картини ще бъдат подарени на Информационно-посетителския център на Природен парк „Рилски манастир“.