НОВИНИ / Ден втори - презентация за дървесните видове на Природен парк "Рилски манастир"

23/06/2020 |
Ден втори - презентация за дървесните видове на Природен парк "Рилски манастир"

Във връзка с 20 години от създаването на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна Агенция по горите, днес ви представяме презентация за част от дървесните видове, които се срещат на територията на парка. Презентацията можете да разгледате тук.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/