Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 22 март Световен ден на водата - Водата и изменението на климата


22 март Световен ден на водата - Водата и изменението на климата
23/03/2020 |
22 март Световен ден на водата - Водата и изменението на климата

Всяка година Световния ден на водата подчертава специфичен аспект от проблемите на водата. През 2019 година темата на кампанията беше "Вода за всички! Всеки е важен!".

Тази година акцентът на този ден е поставен върху  "Водата и изменението на климата". Над 2 милиарда души по света живеят без достъп до питейна вода. Ето защо е от изключителна важност всеки от нас да допринася ежедневно за пестеливо ползване на водата и за нейното опазване.

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.