Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Забранени за бране за стопански цели лечебни растения през 2023 година


Забранени за бране за стопански цели лечебни растения през 2023 година
23/02/2023 |
Забранени за бране за стопански цели лечебни растения през 2023 година

Със заповед № РД-74/ 30.01.2023 г. на министъра на околната среда и водите се забранява събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна, като изключение се прави за количества, събирани за лични нужди. Сред тях са лечебната дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, копитник, исландски лишей, видове салеп, момина сълза и др.

И през тази година мурсалският чай, наричан още пирински или алиботушки, е забранен за бране дори за лични нужди на територията на цялата страна.

Определени са и допустими за събиране количества от 11 билки (кг сухо тегло) от естествените находища, извън територията на трите Национални парка. Някои от тях са лечебна иглика, червен божур, лазаркиня, лудо биле, лютива тлъстига, кисел трън, лечебен ранилист.

На територията на природен парк „Рилски манастир“ са забранени за събиране: лечебна дилянка, изтравниче, исландски лишей, копитник, мечо грозде, панчичиева пищялка и видовете салеп.

В приложението към Заповедта са описани допустимите за събиране количества  лечебни растения от естествените им находища за област Кюстендил, на чиято територията е разположен  природният парк.

Със Заповедта можете да се запознаете тук.