Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Световен ден на Земята – 22 април


Световен ден на Земята – 22 април
22/04/2016 |
Световен ден на Земята – 22 април

Всяка година на 22 април отбелязваме Световния ден на Земята. Тази година мотото е„Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.” Да бъде увеличен броят на дърветата по света е първата от 5-те водещи цели, които се предприемат при старта на обратното броене в чест на предстоящата 50-годишнина. Една от най-амбициозните е да бъдат засадени 7, 8 млрд. дървета. Организираните инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички.

  • Дърветата помагат в борбата с изменението на климата. Те абсорбират излишния въглероден диоксид от атмосферата. В рамките на една година, около 4 дка залесени дървета абсорбират същото количество въглероден диоксид, което се продуцира от автомобил, изминал 26 000 мили (~ 42 000 км).

  • Дърветата ни помагат да дишаме чист въздух. Дърветата поглъщат миризмите и вредните газове (азотни оксиди, амоняк, серен диоксид и озон) и филтрират фините прахови частици от въздуха, като ги прикрепят по листата и кората си.

  • Дърветата помагат на обществата да постигнат дългосрочна икономическа и екологична устойчивост, осигурявайки храна, енергия и доходи.

  • Засади дърво. Заедно можем да се справим.

  • Дирекция на Природен парк  "Рилски манастир" ще отбележи Деня на Земята със засаждане на дръвчета в гр. Рила, съвместно с учениците от ОУ "Аверкий Попстоянов" и Община Рила, което ще се проведе днес от 15.30 часа в градинката до сградата на ОДЗ "Д-р Тодора Миладинова". Празничното честване ще продължи с програма на открито пред читалище "Христо Ботев".