Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 22 години Природен парк "Рилски манастир"


22 години Природен парк "Рилски манастир"
22/06/2022 |
22 години Природен парк "Рилски манастир"

На 21юни 2022 г. Природен парк „Рилски манастир“ отпразнува своята 22-годишнина. Втората по посещаемост защитена територия в България е създадена на 21-и юни 2000 г. върху площ от 25 253,5 ха с цел опазване и поддържане на разнообразието на екосистемите и на видовете от флората и фауната, създаване на условия за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на местното население, както и за осъществяване на научни, образователни и рекреационни дейности. Природен парк “Рилски манастир” се намира в централната част на Югозападна България, като обхваща средно- и високопланинските части на западния дял на най-високата на балканите Рила планина, горното течение на река Рилска и цялата река Илийна. Гори, високопланински ливади, алпийски местности, разнообразни релефни форми, 28 високопланински езера и високи върхове – това е обликът на Парка.

Обектите със защитен статут в Парка са резерват “Риломанастирска гора” (3 676,5 ха), както и най-големият паметник на българското Възраждане – Рилският манастир, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

Празникът по случай 22-ия рожден ден на Парка беше организиран от ДПП „Рилски манастир“ в залата на читалище „Христо Ботев“ в град Рила, където се помещава и офисът на парковата дирекция. Гости на тържеството бяха  представители на Югозападно държавно предприятие, РДГ Кюстендил, ДГС „Рилски манастир“, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша“.

Присъстващите бяха поздравени от директора на ДПП „Рилски манастир“ инж. Димитър Григоров и децата от вокална група „Рилски звънчета“ с ръководител г-жа Емилия Начева към читалище „Христо Ботев“ в гр. Рила. След презентация, представяща постиженията на дирекцията и бъдещите предизвикателства и проекти, гостите се включиха в забавна викторина, от която научиха не само много интересни факти за природния парк, но получиха и много награди.

Празникът беше съпътстван и от фотоизложбата „Природните паркове - Югозападно държавно предприятие“ – любезно предоставена от Югозападно държавно предприятие, Благоевград.