Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Празнуваме Международния ден на биологичното разнообразие


Празнуваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2023 |
Празнуваме Международния ден на биологичното разнообразие

Днес отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие и няма по-подходящ момент да се спрем за малко и да се замислим за великолепието на природата, с която сме заобиколени.
???? Биологичното разнообразие е съкровище, което трябва да се пази и защитава. От малките насекоми до големите хищници, от цветята в полето до кораловите рифове в океана - всеки вид има своята роля и принос към баланса на екосистемите.
???? Но биологичното разнообразие се изправя пред значителни предизвикателства. Изчезват видове, загубват се естествени местообитания, климатичните промени се отразяват върху живота във водите и на сушата. За да запазим биологичното разнообразие, трябва да съчетаем нашата мъдрост и усилия с оцеляването на животните и растенията.
???? Екосистемите, в които живеем, ни осигуряват въздух, вода, храна и много други ползи. Ние сме взаимосвързани с всеки аспект от биологичното разнообразие и отговорността за неговата защита пада на нашите плещи. Нека се ангажираме да предприемем действия, които ще помогнат за опазването на биологичното разнообразие и възстановяването на нашата планета.