Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Ден на Земята в СУ "Христо Ботев" гр. Кочериново


Ден на Земята в СУ "Христо Ботев" гр. Кочериново
22/04/2019 |
Ден на Земята в СУ "Христо Ботев" гр. Кочериново

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция на горите, отбеляза Международния ден на Земята в СУ „Христо Ботев “ в гр. Кочериново. Вниманието на учениците от пети и седми клас бе насочено към темповете на изчезване на видове диви животни и растения. Също така бяха запознати и с някои от защитените растителни и животински видове на природния парк.