Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Ден на Земята


Ден на Земята
22/04/2016 |
Ден на Земята

Дирекция на Природен парк  "Рилски манастир" отбеляза Деня на Земята със засаждане на дръвчета в градинката до сградата на ОДЗ "Д-р Тодора Миладинова" в гр. Рила. Залесяването се осъществи съвместно с учениците от ОУ "Аверкий Попстоянов", децата от ОДЗ "Д-р Тодора Миладинова" и Община Рила. Празничното честване продължи с програма на открито пред читалище "Христо Ботев".