Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Лесовъдите с онлайн уроци за гората


Лесовъдите с онлайн уроци за гората
22/03/2021 |
Лесовъдите с онлайн уроци за гората

Инициативата е посветена на Международния ден на горите и предстоящата Седмица на гората
Изпълнителна агенция по горите стартира кампанията "Бъди посланик на гората".
Инициативата е насочена предимно към децата, които участваха в миналогодишни кампании на Изпълнителна агенция по горите и които вече са посланици на гората. На тези деца и техните преподаватели ще бъдат предоставени кратки видеоматериали, посветени на горската професия и дейностите, които се извършват в горите. Информацията ще се презентира виртуално в класовете и малчуганите ще се превърнат в носители на посланията за опазването на горите.
Видеоматериалите ще бъдат разпространени чрез структурите на Изпълнителната агенция по горите в цялата страна, дирекциите на Природните паркове, регионалните дирекции по горите, лесозащитни и горски семеконтролни станции и ще се предоставят на всички, желаещи да се включат в кампанията.

Източник: www.iag.bg