Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Световен ден на водата - Вода за всички!


Световен ден на водата - Вода за всички!
22/03/2019 |
Световен ден на водата - Вода за всички!

Всяка година Световния ден на водата подчертава специфичен аспект от проблемите на водата. През 2018 г. темата на кампанията бе „Природата за водата“, която насочва внимание към това как можем да използваме природата, за да се справим с проблемите на водата в 21-ви век.

Темата през 2019 г. е "Вода за всички! Всеки е важен!".

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.