Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 22 март - Световен ден на водата


22 март - Световен ден на водата
22/03/2017 |
22 март - Световен ден на водата

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.
           Дирекция на природен парк „Рилски манастир“ и малки природолюбители от ОДЗ д-р Тодора Миладинова- град Рила отбелязаха денят с образователни дейности на тема животът във водите и необходимостта от тяхното опазване.

През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води. Кампанията „Защо хабим водата?“ (Why waste water?) отправя послания за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им.