Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Международен ден на горите


Международен ден на горите
21/03/2020 |
Международен ден на горите

На 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Датата е избрана по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. На  Международния ден на горите вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят. 

Тази година Международният ден се провежда под мотото "Гори и биоразнообразие". 

В Природен парк "Рилски манастир" първото лесоустройство на горите датира от 1890 година,а първите залесявания започват през 1925 – 1935 години. Общата площ на горите в парка е 16370 ха. Средната възраст на горите е 99 години с общ запас 1965140 куб.м и годишен прираст 21354 куб.м. Видовия състав е изключително богат като най голяма е площта на горите от бук- 21,6%, клек-17,4%, смърч-16,7%, б.бор-14,6% и обширни площи от ела, б.мура, з.дъб, бреза и в по-малка степен-трепетлика, елша, явор, череша, офика, липа, бряст, ясен, леска, тис и др.

Горите са дом на 80% от биоразнообразието, а в Природен парк "Рилски манастир" то е изключително голямо. Поради тази причина ние, служителите на парка ежедневно полагаме необходимите грижи за стопанисване и опазване на природния парк.

ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ГОРИТЕ!