Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Да се научим да обичаме горите в Международния ден на горите


Да се научим да обичаме горите в Международния ден на горите
21/03/2019 |
Да се научим да обичаме горите в Международния ден на горите

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция на горите, съвместно с ТП „ДГС Рилски манастир“, отбелязаха Международният ден на горите заедно с ученици от  ОУ „Аверкий Попстоянов“ в гр. Рила.

Благодарение на игровите похвати на горската педагогика самите деца влязоха в ролята на корени, сърцевина, кора и клони на дървото и  разбраха как са устроени те и как функционира всяка тяхна част.  Освен това научиха и за многобройните полезни функции на гората и защо е изключително важно да поддържаме и пазим горите.

В края на мероприятието, децата засадиха дръвчета в двора на училището, за които обещаха много да се грижат.