Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 23 години Природен парк "Рилски манастир"


23 години Природен парк "Рилски манастир"
20/06/2023 |
23 години Природен парк "Рилски манастир"

Природен парк „Рилски манастир” е обявен през месец юни 2000 г. с цел да се запази и поддържа биологичното разнообразие на екосистемите, както и обекти от неживата природа със световно значение за науката и културата. Дотогава тази територия е била в границите на Национален парк „Рила”.

Като част от най-високата планина на Балканския полуостров – Рила, природният парк обхваща горното течение на река Рилска и цялата река Илийна, с обща площ 25 253,2 ха, намиращи се изцяло в землището на Община Рила.

На територията на парка има 28 високопланински езера, 25 от които са ледникови, а останалите с предполагаем тектонски произход. Най-високо (2445 м) е разположено първото от Дяволските езера, а най-ниско е Сухото езеро (1892 м). Тук се намира най-голямото високопланинско езеро на Балканския полуостров – Смрадливото езеро, с площ 212 дка и дълбочина 24 м.

Природният парк е заобиколен от 36 върха с височина над 2000 м, като най-високите от тях са: Голям купен (2731 м), Черна поляна (2716 м), Рилец (2713 м), Попова капа (2704 м) и др.

Освен с голямото биологично разнообразие и забележителния си релеф, Природен парк „Рилски манастир” е известен и с уникалното си културно-историческо наследство. Тук се намира най-големият паметник на българското Възраждане – Рилският манастир, включен през 1983 г. в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.