Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Първи мониторингови дейности за годината


Първи мониторингови дейности за годината
20/03/2023 |
Първи мониторингови дейности за годината

През изминалата седмица бяха проведени първи мониторингови дейности за 2023 г. на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Наблюденията започнаха в района на Илийна река на вида елвезиево кокиче (Galanthus elwesii Hook. f.), включено в Приложение 3 на ЗБР. От проведените наблюдения се установи, че популацията на вида е с много добра численост.

Елвезиевото кокиче е многогодишно тревисто растение. Отличава се от другият вид кокиче по вътрешните околоцветни листчета, които са със зелено петно на върха и в основата. Цъфти януари –март.
Основна заплаха за вида е късането на цветове за букети и изкореняването на цели растения за засаждането им в градини.