Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Студенти от ЛТУ посетиха Пироден парк "Рилски манастир"


18/10/2018 |
Студенти от ЛТУ посетиха Пироден парк "Рилски манастир"

На 18.10.2018 г. студентите от трети курс специалност "Екология и опазване на околната среда" към Лесотехническия университет проведоха своята учебна практика по дисциплините "Екологичен мониторинг" и "Защитени природни територии" в посетителския и образователен център на Пироден парк "Рилски манастир". Специалистите на парка  запознаха студентите с принципите и подходите при поддържане и управление на защитената територия, както и с постиженията на Дирекцията в областта на популяризиране на уникалното биологично разнообразие в района.​