Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Мониторинг на лечебни и защитени растителни видове


Мониторинг на лечебни и защитени растителни видове
18/07/2019 |
Мониторинг на лечебни и защитени растителни видове

През месец юли eксперти от ДПП „Рилски манастир” проведоха наблюдение на лечебни и защитени видове растения в различни части от  територията на парка.  Наблюдение се извърши в районите на Илийна река, Тиха Рила, района на връх Калин и др.

Всяка година се провежда мониторинг на видовете: Жълт планински крем, рилска иглика, петниста и жълта тинтява, многогодишна сверция и др. Събраните данни се изпращат до Изпълнителна агенция по околна среда и водите, където се обработват и се качват в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Също така се съхраняват и в създадената база данни на природен парк „Рилски манастир”.