Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Семинар за заинтересовани лица


Семинар за заинтересовани лица
18/06/2019 |
Семинар за заинтересовани лица

На 15 юни в сградата на Посетителския център към Природен парк "Рилски манастир" се проведе Семинар - работна среща за заинтересованите лица в рамките  на проект INOViMENTOR, финансиран по програмата Interreg Balkan-Mediteranean. В проектът са планирани дейности за нововъведения в малкия и среден туристически бизнес и други, свързани с туризма дейности, като културни индустрии (фестивали, сувенири, дизайн, фолклор, традиции, гастрономия), занаяти, строителство и др. Акцент е непознатото, "непотърсено" наследство (за което не знаем нищо или не знаем достатъчно), което може да позволи да създадем разнообразни продукти и да организираме нови предприемачески дейности.

По време на семинара бяха обсъдени възможностите за развитие на малък и среден туристически бизнес, както и на предприемачество, свързано с местни занаяти (производство на сувенири, предлагане на характерни местни продукти), фолклор, традиции и др., на базата на потенциала на природното и културно наследство на Природен парк "Рилски манастир" и селищата около него, както и на селищата на територията на Природен парк "Беласица".