Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Пордължават мониторинговите дейности на територията на Природен парк "Рилски манастир"


Пордължават мониторинговите дейности на територията на Природен парк "Рилски манастир"
18/05/2020 |
Пордължават мониторинговите дейности на територията на Природен парк "Рилски манастир"

През изминалата седмица експерти от  Природен парк „Рилски манастир“  проведоха мониторинг на растителните видове на територията на парка в района на м.Елешница. Събраната информация по време на посещението на терен се обобщава и съхранява в създадената база данни.

Подбелът расте по сенчести места, върху влажни и ронливи почви, в дерета и покрай бреговете на поточета. Може да се срещне по изкопи и насипи в територията на цялата страна. Подбелът може да се срещне под редица наименования –търкалеста билка, магарешка диря, мащеха, бяло копито, кървавиче и др.След цъфтежа цветоносните стъбла увяхват и едва тогава от коренището се развиват листата.

 

 

 

 

 

Копривата може и да не изглежда впечатляващо, но тя е една от билките, които крият най-полезните свойства за човешкия организъм.

 

 

 

Полският хвощ е извънредно широко разпространен из цялата страна - от крайбрежието на морето докъм 1600 м над м.в. в планините. Той се среща най-често край реките, във влажните долове, по замочурените ливади и блатистите места. Полският хвощ се представя всяка година с две съвсем различни "лица". От силно развитото му кафяво-черно коренище най-напред още рано напролет израстват странни на вид неразклонени, отначало съвсем бледи, а по-късно кафяви до кафяво-черни сочни кухи стъбла. Наричат се спороносни стъбла или  пролетни, защото се развиват рано напролет. Спороносните или пролетните стъбла живеят кратко. След като спороносните им класчета узреят и спорите се разсеят от тях, те загиват. Не след дълго обаче от същите коренища израстват многобройни зелени и прешленесто разклонени стъбла.Тези стъбла, макар да се появяват още към края на пролетта, се наричат летни.

 

 

Горска майка-  многогодишно безхлорофилно тревисто растение. Достига височина 10-20 см и паразитира по корените на различни видове дървета. Паразитният му начин на живот обуславя липсата на зелени части и на развити листа. Поради липсата на хлорофил, цялото растение е обагрено в бледорозовочервено.