Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Нов проект


18/05/2018 |
Нов проект

Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" към Изпълнителна Агенция по горите започна нов проект, разработен в партньорство между български и немски организации и финансиран от Германската федерална фондация за околна среда DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).

Водещ партньор от  немска страна е  Terolog GmbH, в партньорство с BTE, Tourism and Regional Consulting, а от българска страна партньори са Пирински туристически форум и Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“.

Проектът се казва „Водачи в защитените територии на България“ и има за цел да популяризира защитените територии в България, както и да повиши „видимостта“ им пред пешеходните туристи с интерес към защитените територии от Германия. Продължителността му  е 18 месеца.  

Идеята за настоящия проект е породена от факта, че защитените територии в България са гръбнакът на опазването на уникалните европейски ландшафти и са от нарастващо значение за развитието на природо-ориентирания туризъм, особено пешеходния. Настоящата ситуация в нашата страна се характеризира с факта, че защитените територии служат като атрактивни дестинации за туроператорите, докато самите туристи често не осъзнават, че се разхождат, карат колело или изобщо пребивават в защитена територия. Освен това защитените територии не участват в разпределянето на паричните ползи (добавената стойност), които туризмът може да донесе в даден район.

 

Основната цел на проекта е да подобри тази ситуация както за туристите, така и за защитените територии, чрез прилагането на съвременни системи за водачество, които носят добавена стойност на място, като оползотворяват специализираните познания и умения на служителите на защитените територии, желаещи и можещи да работят като водачи паралелно на изпълнението на регулярните си задължения.

Проектът има следните под-цели:

  • Генериране на добавена стойност на местно ниво чрез туризъм, като се оползотворят натрупаните експертни знания и умения;
  • Популяризиране на защитените територии в България за целевата група (немски) пешеходни туристи;
  • Намаляване на щетите, които се нанасят на флората и фауната от посетителите;
  • Повишаване на „видимостта“ на защитените територии пред пешеходните туристи;
  • Квалифициране на персонала на защитени територии в природни водачи за индивидуални и групови туристи;
  • Квалификация на млади хора в региона като съпровождащи преводачи за напр. създаване на тандем - екипи за екскурзии с екскурзовод;
  • Разработване и тестване на специализирана, международно ориентирана Интернет платформа, изпълняваща функциите на посредническа агенция между водачи и (по-специално немските) туристи (платформата няма да работи като туроператор; а като маркетингово средство за лична комуникация).
  • Разработване и тестване на маркетингови стратегии в България за „еднодневните“ туристи.