Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Международен ден на биоразнообразието


Международен ден на биоразнообразието
18/05/2017 |
Международен ден на биоразнообразието

Международен ден на биоразнообразието е иницииран и обявен от Обединените нации, за да се подобри информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. За първи път, като Международен ден на биологичното разнообразие, Генералната асамблея на ОН обявява 29 декември 1993 г. - датата, когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие. През декември 2000г., Генералната асамблея на ОН възприема 22 май като Международен ден на биоразнообразието, за да отбележи 22 май 1992 г., датата, на която в Найроби е приет окончателния текст на Конвенцията за биологичното разнообразие.

Дирекция на природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите  отбеляза този ден с малките природолюбители  в ОДЗ Д-р Тодора Миладинова – град Рила. Експерти от дирекцията представиха на децата презентации, снимков материал и филми за богатото видово разнообразие и нуждата от неговото опазване.

Темата на Международния ден за биологичното разнообразие (IDB) за 2017 г. е "Биологично разнообразие и устойчив туризъм".