НОВИНИ / ВАЖНО!

18/03/2020 |
ВАЖНО!

В изпълнение на Заповед №239/16.03.2020 г. на ИАГ и във връзка с мерките, които се предприемат за ограничаване на разпространението на коронавирус, служителите на Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" преминават на дистанционен режим на работа.

За да бъде подсигурен непрекъснатият процес на работа на Дирекцията на парка, подаването на сигнали и информация ще се осъществява чрез електронната поща на парка [email protected] или на пощенски адрес: гр. Рила 2630, ул. Бенковски № 2

Актуална информация ще се публикува на интернет страницата на парка, както и във фейсбук профила на парка.
 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/