Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / ВАЖНО!


ВАЖНО!
18/03/2020 |
ВАЖНО!

В изпълнение на Заповед №239/16.03.2020 г. на ИАГ и във връзка с мерките, които се предприемат за ограничаване на разпространението на коронавирус, служителите на Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" преминават на дистанционен режим на работа.

За да бъде подсигурен непрекъснатият процес на работа на Дирекцията на парка, подаването на сигнали и информация ще се осъществява чрез електронната поща на парка [email protected] или на пощенски адрес: гр. Рила 2630, ул. Бенковски № 2

Актуална информация ще се публикува на интернет страницата на парка, както и във фейсбук профила на парка.