Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Студенти от Лесотехническия университет посетиха ПП "Рилски манастир"


Студенти от Лесотехническия университет посетиха ПП "Рилски манастир"
17/10/2016 |
Студенти от Лесотехническия университет посетиха ПП "Рилски манастир"

На 14.10.2016 г. студенти от специалност "Екология" при Лесотехническия университет в гр. София, посетиха Природен парк "Рилски манастир". В посетителския център на парка те научиха за защитените видове растения и животни, които се срещат на територията на парка.