НОВИНИ / Да изчистим България заедно

17/09/2018 |
Да изчистим България заедно

И тази година  Дирекция на Природен парк "Рилски манастир"  се включи активно в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим Бьлгария заедно”, която стана традиционна и тази година  се проведе на 15 септември. Заедно с представители на Туристическото дружество от гр. Рила, доброволци и със съдействието на Община Рила,  ДПП "Рилски манастир"  организира и проведе почистване на места за отдих на територията на Природен парк Рилски манастир. Събрани бяха битовите отпадъци от силно уязвимите и замърсени кътове  за отдих, около пътя от Рилски манастир към м. „Кирилова поляна”. 

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/