Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Пресконференция в град Кюстендил


Пресконференция в град Кюстендил
17/07/2019 |
Пресконференция в град Кюстендил

Днес, от 10.00 часа в залата на РДГ - Кюстендил  се проведе пресконференция във връзка с дейността на дирекцията през първото полугодие на годината. В пресконференцията взе участие и директорът на Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" - инж. Димитър Григоров, който запозна присъстващите с работата на дирекцията и предстоящите за изпълнение дейности. Инж. Здравчо Тодоров отчете, че са направени 3154 проверки  от началото на 2019 година от служителите на РДГ-Кюстендил  в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии от териториалния обхват на РДГ – Кюстендил.