Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Мониторинг на растителни видове


Мониторинг на растителни видове
17/05/2023 |
Мониторинг на растителни видове

Продължават дейностите по мониторинг на растителни видове на територията на Природен парк "Рилски манастир".
Лошото време не пречи на красивите цветя да се развиват и да радват очите на туристите. ????????????
Един от най-красивите видове - Опърлен салеп, можете да видите в района на Дендрологичната пътека .
Ето и какво можете да научите за него:

Този вид е изключително красиво и нежно растение, което може да видите по поляните и ливадите в парка.  Името произлиза от пурпурно-червения връх на съцветието, наподобяващ пожар или изгаряне. Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но включен е приложение на CITES Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. Поради ограниченото му разпространение е забранено събирането му за лечебни цели със заповед на Министъра на околната среда и водите.