Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Гусхиева ведрица в Природен парк "Рилски манастир"


Гусхиева ведрица в Природен парк "Рилски манастир"
17/05/2021 |
Гусхиева ведрица в Природен парк "Рилски манастир"

Разхождайки се из планинските пътеки на природен парк „Рилски манастир“ е възможно да видите красиво цвете, което много прилича на лале, но това не е лале. Това е гусихиева ведрица. Цветовете на ведрицата приличат много на лалето, но са увиснали надолу.

 Тя е едно от най- ранно цъфтящите красиви горски  цветя. С нея цъфтят още пролетното великдинче, горската съсънка, кукуряк и др.

В България се среща  още в Струмската долина, Средна гора, Западни Родопи и др.

Макар, че преобладаващият зелен цвят в цвета на ведрицата я „скрива“ в тревите и храстите от любопитните погледи, ако я видите не я късайте за букети.

Гусихиевата ведрица е защитен растителен вид- включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "Почти застрашен", а освен това е и Балкански ендемит.