Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Забрана за палене на огън на територията на ДПП”Рилски манастир”


Забрана за палене на огън на територията на ДПП”Рилски манастир”
17/04/2024 |
Забрана за палене на огън на територията на ДПП”Рилски манастир”

Във връзка с обявения пожароопасен сезон, за периода 16-ти април до 30-ти ноември 2024 година Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ забранява  паленето на открит огън на цялата територия на Природен парк „Рилски манастир“, включително на кътовете за еднодневен отдих. 

Забраната се въвежда със Заповед на директора на ДПП “Рилски манастир“ № РД 05-15 / 16.04.2024 г. на основание чл. 137, ал.3 и чл.138, ал.2 от Закона за горите, във връзка със Заповед ОА-РД-14-64/11.04.2024 на Областния управител на област Кюстендил и във връзка с чл.8, т. 21 от Устройствения правилник на ДПП "Рилски манастир".

         Призоваваме  всички посетители да  спазват забранителните режими в Природния парк.

С пълния текст на Заповедта можете да се запознаете тук.