Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Пролетни дейности в Природен парк "Рилски манастир"


Пролетни дейности в Природен парк "Рилски манастир"
17/03/2022 |
Пролетни дейности в Природен парк "Рилски манастир"

През изминалата седмица специалистите от ДПП ”Рилски манастир” извършиха мониторингови дейности на терен.

От погледни места се наблюдава популацията на  дивата коза. Констатираха се следи от жизнена дейност на същaта.

Специалистите от парковата дирекция освежиха и боядисаха КИТ-Комбинирано информационно табло в началото на пътеката за Стобските пирамиди. Извършиха укрепване на указателни табели.